flickrlinkedin
Media center

ข้อมูลสำหรับสื่อ

ข้อมูลสำหรับสื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทสโก้ โลตัส และ มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มอบทุนการศึกษา 200 ทุน ให้นักศึกษาทั่วไทย

นายสุนทร  อรุณานนท์ชัย ประธานกรรมการ เทสโก้ โลตัส และประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย  ,  นายชาคริต        ดิเรกวัฒนชัย รองประธานกรรมการ แผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน  เทสโก้ โลตัส  พร้อมด้วย  นางสาว อาภรณ์ แก่นวงศ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี จากภาคกลาง แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์   จำนวน  74 ทุน  จากจำนวน 200 ทุน จากทั่วประเทศ   ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร  ชั้น 3  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่งหลังจากนี้จะเดินหน้ามอบทุนการศึกษายังภูมิภาคต่างๆ ให้ครบ 200 ทุน ประกอบด้วย  ภาคเหนือ  จำนวน 42 ทุน ,ภาคใต้  จำนวน 37  ทุน  และ ภาคอีสาน  จำนวน  47 ทุน