flickrlinkedin
Media center

ข้อมูลสำหรับสื่อ

ข้อมูลสำหรับสื่อ

ข้อมูลสำคัญ

ธุรกิจของเรา

 • เทสโก้ โลตัส ให้บริการลูกค้าจำนวนมากกว่า 15 ล้านคน ในแต่ละสัปดาห์
 • ปัจจุบัน เทสโก้ โลตัส มีจำนวนสาขาประมาณ 1,800 แห่ง ตั้งอยู่ใน 73 จังหวัดทั่วประเทศ
 • เทสโก้ โลตัส มีสาขา 5 รูปแบบ ได้แก่ เอ็กซ์ตร้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ตลาด และเอ็กซ์เพรส
 • เทสโก้ โลตัส ให้บริการ ‘ช้อปออนไลน์’ โดยลูกค้าจะได้รับความสะดวกสูงสุดจากการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสด จำนวนกว่า 20,000 รายการทางออนไลน์ นอกจากนี้ ลูกค้าสามารถซื้อสินค้ากว่า 8,000 รายการผ่านทาง Lazada ซึ่งเป็นช่องทางการค้าขายทางออนไลน์ชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การสนับสนุนเศรษฐกิจไทยของเรา

 • เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มการสนับสนุนเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2559 ตั้งเป้าหมายในการซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรไทยรวม 150,000 ตัน นอกจากนั้น ยังให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและสินค้าโอท็อปอย่างต่อเนื่อง
 • เทสโก้ โลตัส ได้ส่งออกสินค้าไทยไปจำหน่ายในสาขาของเทสโก้ ในยุโรปและเอเชีย ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา
 • ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF) ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ปัจจุบัน TLGF ลงทุนในสินทรัพย์ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส 23 แห่ง และมีมูลค่าตลาดกว่า 30,000 ล้านบาท

ลูกค้าของเรา

 • เทสโก้ โลตัส ได้มอบคำมั่นสัญญาในการช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าสำหรับชีวิตประจำวัน โดยได้ตัดและ
  ตรึงราคาสินค้ามากมาย รวมทั้งมอบโปรโมชั่นด้านราคาทุกๆวัน เพราะว่า “เทสโก้ โลตัส คือที่ 1 ในเรื่องราคา”
 • เรามีสมาชิกคลับการ์ดจำนวนกว่า 15 ล้านคน ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการขอบคุณของเรา
 • เรามอบนวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ดีให้แก่ลูกค้า อาทิ แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน พร้อมคูปองส่วนลดผ่านแอพ ฉลากคิวอาร์โค้ดบนอาหารสดเพื่อให้ข้อมูลด้านแหล่งที่มาของอาหารและคุณค่าทางโภชนาการ
 • เราใช้สื่อดิจิตัลเพื่อสื่อสารกับลูกค้า โดยไลน์ (LINE) ของเทสโก้ โลตัส ครองใจผู้ใช้ไลน์เป็นอันดับต้นๆ ด้วยจำนวนผู้ติดตามมากกว่า 25 ล้านคน

พนักงานและการจ้างงานของเรา

 • เทสโก้ โลตัส มีพนักงานประจำที่ปฏิบัติงานอยู่ในทุกหน่วยงานของธุรกิจรวมกว่า 60,000 คน
 • เทสโก้ โลตัส ส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน เราได้ปรับเลื่อนตำแหน่งให้แก่พนักงานจำนวนหลายพันคนในทุกปี
 • เทสโก้ โลตัส มีส่วนให้เกิดการจ้างงานกว่า 500,000 อัตราทั่วประเทศ ซึ่งคำนวณจากจำนวนพนักงานของคู่ค้าของเราที่มีอยู่กว่า 9,000 ราย
 • ในปี 2558 เทสโก้ โลตัสได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 172 สาขา  

การสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

 • มูลนิธิ “เทสโก้เพื่อไทย” ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ได้บริจาคเงินเป็นจำนวนกว่า 650 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิและโครงการเพื่อสังคมต่างๆ นอกจากนี้ เรายังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยากไร้จำนวนกว่า 50,000 คน
 • นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เทสโก้ โลตัส ได้ส่งเสริมให้คนไทยกว่า 28 ล้านคน มีสุขภาพที่ดีด้วยการเต้นแอโรบิคกับ
  เทสโก้ โลตัส และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เรายังจัดการแข่งขันเต้นแอโรบิคระดับประเทศมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 ปี
 • เทสโก้ โลตัส เพิ่มวันหยุดพิเศษให้แก่พนักงาน “วันพัฒนาชุมชน” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเทสโก้ โลตัส ได้ใช้จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน
 • เทสโก้ โลตัส ได้บริจาคถุงยังชีพ สิ่งของที่จำเป็น และเงินสด จำนวนรวม 23 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 นอกจากนี้ เรายังให้ความช่วยเหลือพนักงานของเราทั้งด้านการเงินและด้านต่างๆ  มูลค่ารวมกว่า 72 ล้านบาท
 • เราจ้างงานคนพิการให้ทำงานทั้งในสำนักงานและในสาขา และเปิด “ร้านค้าเพื่อชุมชน” จำนวน 10 สาขา เพื่อให้พื้นที่ในการค้าขายแก่คนพิการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังจัดพื้นที่ให้คนพิการจำหน่ายล็อตเตอรี่ที่เทสโก้ โลตัส รวมทั้งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในร้านค้าสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ

เทสโก้ โลตัส กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • โครงการ “ภูมิใจไม่ใช้ถุง” ให้แต้มกรีนพ้อยท์เพิ่มสำหรับลูกค้าที่ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก โดยในปี 2558 สามารถช่วยประหยัดถุงพลาสติกไปได้มากกว่า 40 ล้านใบ จากความสำเร็จของโครงการ ทำให้เทสโก้ โลตัส ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับภาคเอกชนที่ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกจาก พณฯ นายกรัฐมนตรี ในวันสิ่งแวดล้อมไทย เดือนธันวาคม 2558
 • ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เทสโก้ โลตัส ได้เปิด ”สโตร์ปลอดคาร์บอน” แห่งแรกของประเทศไทยและเอเชีย ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยสาขาแห่งนี้ ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเรายังมีการผลิตพลังงานทดแทนจากกังหันลมและฟาร์มโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในสาขาอีกด้วย  
 • เทสโก้ โลตัส ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ในการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่างๆ ในสำนักงานและร้านค้า เช่น เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ในร้านค้ากว่า 1,000 สาขา เปลี่ยนระบบปรับอากาศ ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
  ทำความเย็น ฯลฯ
 • เทสโก้ โลตัส ได้ปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น ภายใต้โครงการ “9 ล้านกล้า 80 พรรษามหามงคล” ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 - 2557
 • เราได้ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม “Green Product” มาจำหน่าย และเปิดตัวนวัตกรรม “เสื้อผ้ารักษ์โลก” ภายใต้แบรนด์ F&F ซึ่งเป็นเสื้อยืดบุรุษที่ผลิตจากเส้นใยที่ทอจากพลาสติกรีไซเคิลและกางเกงยีนส์ที่ฟอกสีด้วยเทคโนโลยีประหยัดน้ำ ในปี 2558