flickrlinkedin
เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า
เกี่ยวกับเรา
Family Shopping
Trainee
Fresh fruit staff
No Bag
Live Fresh

เทสโก้ โลตัส

เทสโก้ โลตัส เริ่มต้นธุรกิจเมื่อปีพ.ศ. 2537 และปัจจุบันเป็นธุรกิจต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองของกลุ่มเทสโก้ โดยให้บริการลูกค้ากว่า 12 ล้านคนต่อสัปดาห์ ในร้านค้ากว่า 1,800 สาขาทั่วประเทศไทย